Låt personalen synas

Ska du ha en konferens av modell större, är det fint om personalen har namnbrickor som är eleganta och proffsiga och som är försedda med ditt företags symbol. Även vid kundbesök ser det seriöst ut. Har ni en butik, är det också bra att folk kan läsa personalens namn. Det finns företag som är experter på namnbrickor, s.k. name badges. De har ett stort sortiment av olika sorters namnbrickor, i olika material och utföranden. Det finns brickor i metall eller plast, och de kan sättas fast med nålar eller magneter. Variationsrikedomen är stor, så det är bara att välja det som passar bäst för er. Låt personalen synas, och låt ditt företag bli ihågkommet. 

 

Fri form på namnbrickan

Name badges, namnbrickor, är också en del av det som ingår i begreppet brand profiling, alltså att profilera sitt varumärke. På en namnbricka kan man också ha företagets logotype tillsammans med personens namn. Man kan faktiskt gå längre än så, för det finns ett alternativ som kallas fri form. Brickan kan alltså ha en lite annorlunda form, en kontur som påminner om produkterna. Exempelvis om du säljer läppstift, kan namnbrickan ha konturen av en mun. Bara din fantasi sätter gränser, men målet är förstås att ditt företag ska synas, och att personalen förknippas med ditt varumärke.

 

 

Representativt företag

Vill du ha en vi-känsla på företaget gentemot omvärlden, eller om firman består av konsulter som håller utbildningar för många personer samtidigt, är det suveränt om det finns en igenkänningsfaktor. Varje gång folk träffar någon från ditt företag känner man igen just ditt företags logotype på namnbrickan, och på så vis inpräntas företagets symbol i minnet hos kunder och klienter. Ta kontakt med ett företag som jobbar med name badges och brand profiling, så får du många goda idéer och uppslag på hur du kan göra ditt varumärke eller företag välbekant.

Professionell hjälp av advokat

Ingen av oss räknar väl någonsin med att behöva ta hjälp av en advokat? Innan man själv av någon anledning hamnat i en situation då man behöver ta hjälp av någon som är juridiskt kunnig har man svårt att tänka sig hur det kan bli. Att hamna i den sitsen medför naturligtvis en hel del oro och osäkerhet. Anledningarna till att man hamnat där kan vara många, och 

olika, men oavsett detta vill det till att du då kan få hjälp av någon som är kunnig, empatisk och erfaren. Speciellt utsatt är du troligen om det handlar om migrationsrätt.

 

 

Vad är då migrationsrätt?

 

Migrationsrätt handlar, i all enkelhet, och lite kortfattat beskrivet, om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Det finns olika regler beroende på om du är EES-medborgare, tredjelandsmedborgare eller flykting. EES-medborgare har normalt inga juridiska problem utan skyddas av rätten till fri rörlighet – försåvitt personen inte begår brott. Har man löfte om arbete, eller egna tillräckliga tillgångar, får man vistas här, och efter fem år blir uppehållsrätten permanent.

För tredjelandsmedborgare och flyktingar gäller andra regler.

När dessa förhållanden kompliceras av olika anledningar är det nödvändigt och riktigt att ta hjälp av advokat.

 

Hur fungera detta rent praktiskt?

 

Om du har ett ärende som rör migrationsrätt ska du ta kontakt med en advokatbyrå för att få hjälp: https://advokatfirmanop.se/sv 

Du får tala med en advokat, och din advokat går igenom proceduren med dig. Ni kommer att diskutera finansiering av det hela – det kan röra sig om avbetalningsplan eller andra lösningar om du inte har en hemförsäkring eller liknande som täcker kostnaden.

Sedan kan du vila tryggt i vetskapen att din advokat hjälper dig, hela processen igenom, och håller dig informerad om vad som sker, och om vad som kommer att ske. En bra advokat är A och O vid migrationsrätt.