tillverkning av medicinteknisk utrustning

De ligger bakom sprutorna på sjukhuset

De ligger bakom sprutorna på sjukhuset

Under våren och sommaren 2020 har mycket sjukvårdsutrustning kretsat kring skyddsutrustning som munskydd och plasthandskar. Både för sjukvårdspersonalen som för “vanligt” folk i vardagssituationer. Anledningen är förstås att vi har en pågående pandemi där sjukdomen Covid-19 sprider sig som en löpeld genom Sverige och andra länder i världen.

Men i sammanhanget ska man inte glömma bort all annan sjukvårdsmaterial som gör arbetet inom sjukvården möjligt. Då åsyftas framför allt medicinskteknisk utrustning och ett speciellt tack bör gå till de hjältar som producerar detta material. På så vis kan sjukvården utföra sitt jobb med rätt förutsättningar, och en del av produkterna kan vi använda i våra egna hem.  

Återvunnen plast blir sjukvårdsmaterial? 

Med medicinskteknisk utrustning brukar man syfta på sådant som sprutor och kanyler, pumpar för att få in läkemedel i patienternas kroppar, kontaktlinsprodukter och kompresser. Ofta är det särskilda verksamheter som sysslar med tillverkning av medicinskteknisk utrustning. Här kan du läsa mer om ett exempel på en sådan verksamhet, nämligen Sollentuna Plast & Gravyr: https://www.plastogravyr.se/.

Mycket av materialet, till exempel sprutorna, tillverkas av plast. Då får man hoppas att tillverkarna använder så mycket återvunnet plast som möjligt. Det är ju som bekant en stor nedskräpningsbov på planeten, och allt material som kan återvinnas för produktion är välkommet.  

 

 

Tillverkningen måste fortgå 

Mycket av den medicinsktekniska utrustning som man använder inom sjukvården är sådana som används en gång eller begränsat antal gånger för att sedan slängas. Det innebär att det är stor omsättning av sjukvårdsmaterial inom vården. Vad det också innebär är att tillverkningen av medicinskteknisk utrustning aldrig får avstanna.

Den måste vara ständigt pågående och hänga med i tempot för hur materialet förbrukas. Inte enbart på vårdcentralerna och sjukhusen utan även i hemmen. För människor kommer alltid bli sjuka och behöva vård. Oavsett om vi har en pågående pandemi och ett Coronavirus i världen eller inte.