Värmepump

Hitta en värmepump i Stockholm

Hitta en värmepump i Stockholm

För den som vill sänka sina uppvärmningskostnader kan någon typ av värmepump vara en bra lösning. En värmepump tar tillvara på den solenergi som lagrats och finns i nära anslutning till fastigheten, i jorden, berggrunden, luften eller vattnet. Miljömässigt räknas en värmepump som en förnyelsebar energikälla, detta trots att den drivs med el. Fast väljer man att teckna ett grönt energiavtal, eller att själv producera sin el med solpaneler på taket, blir värmepumpen helt grön.

Trots den stora kostnaden lönar det sig alltid i längden att investera i en värmepump. Hur snabbt man tjänar in kostnaden beror så klart på hur mycket värme och varmvatten man gör av med. Därför kan det vara smart att också försöka sänka sin förbrukning genom att åtgärda eventuella energiläckage. Att renovera eller byta ut dåliga fönster och att tilläggsisolera vinden eller norrväggen, kan påverka energiförbrukningen mycket.

Vilken värmepump ska man välja?

Det finns flera olika slags värmepumpar på marknaden och vilken som passar bäst beror på husets storlek och planlösning, men också hur mycket värme och varmvatten hushållet behöver. Även tomtens storlek, naturen och omgivningen runt omkring fastigheten har betydelse. Exempelvis så kräver jordvärme att man har en väldigt stor tomt, medan sjövärme av naturliga skäl bara fungerar om man bor nära ett vattendrag. Ett företag specialiserat på värmepump stockholm kan hjälpa till att ta fram flera olika passande alternativ baserat på både hushållets behov och plånbok.

Mycket att vinna på genom att använd totalentreprenad

Eftersom en värmepump ofta kostar en hel del finns det mycket att vinna på att ta in kostnadsförslag från mer än ett företag och jämföra priser. Genom att också nyttja rot-avdraget på själva arbetskostnaden för installationen går det att komma ner i pris ytterligare. Använder man sig sedan också av ett företag som erbjuder totalentreprenad spar man både tid och pengar.