förskola eskilstuna

I förskolan lär man sig av leken

I förskolan lär man sig av leken

Barn lär sig genom att leka. Men det handlar inte bara om ohämmad lek. Det måste finnas en viss struktur i leken för att den ska kunna vara lärande. Det här är en grundsten i många förskolors pedagogiska vision. Att lära ut genom lek. Det är ett bra och effektivt sätt att få igång små barns lärande när de är i förskoleåldern. Barnen får leka och ha roligt samtidigt som de lär sig grunderna i att läsa och skriva. I en lek är det även lätt att få in det viktiga räknandet på ett lätt och vettigt sätt.

 

Vara inne eller vara ute?

Uteliv är en stor del av dagen för de flesta förskolebarn. Frisk luft är bra och nyttigt. Dessutom kan man gå ut på olika aktiviteter. Man kan gå ut i naturen och lära sig om kottar, fåglar, granar och tallar. Eller besöka ett bibliotek eller museum. En del förskolor ser utelivet som själva grunden. Barnen ska vara ute så mycket det bara går. Man brukar ibland kalla dessa typer av förskolor för ”ur och skur” förskolor. Om det är ett bra mål att alltid sträva efter att vara ute kan man kanske tvista lite om. Att vara inomhus lite då och då har ju också sina fördelar som inte ska glömmas bort. Men det är klart. Barn mår bäst och blir friskare av att få vara ute i friska luften.

 

 

Mer att veta

Är man ute efter mer information om till exempel en förskola i eskilstuna finns det mycket att läsa på nätet. Där finns mer om respektive förskolas pedagogiska vision, hur de ser på utelek och innelek, vilka åldersgrupper man riktar sig till och så vidare. På nätet finns också olika exempel på vad var och varannan förskola i Eskilstuna och andra ställen i landet gör för aktiviteter med barnen.