avloppsanläggningar

Många avloppsanläggningar behöver bytas ut

Många avloppsanläggningar behöver bytas ut

Med de nya kraven på bättre avloppsanläggningar så är det många som är i farten med att byta ut sin gamla avloppsanläggning. Det är mycket bra att denna omställning görs eftersom det värnar om miljön. Det är också viktigt för människors och djurs hälsa att nya avloppsanläggningar upprättas eftersom det minimerar spridning av bakterier och kemikalier.

Om man är osäker på vad som gäller vid anläggning av nytt avlopp så kan man kontakta miljökontoret i sin kommun. De kan ge rätt information om vad som gäller i kommunen. Eftersom mark och tomt kan se mycket olika ut så kan de avloppsanläggningar som utförs se olika ut och det gäller att göra rätt. För att det ska bli ordentliga anläggningar så bör man anlita certifierade företag för att på så sätt undvika framtida problem.

 

Högre krav

I Sverige har man kommit fram till att det ska finnas nya krav som ska följas när man anlägger ett nytt avlopp eller när man byter ut ett redan befintligt avlopp. En sak som man måste se till att göra är att inte släppa ut smutsigt vatten i naturen som man tyvärr har gjort tidigare.

Eftersom det inte fanns några direkta krav på avloppen förr i tiden så kunde vatten som ej blivit filtrerat rinna ut i naturen. En avloppsanläggning kunde förr bestå av en slamavskiljare och sedan bara ett rör ut i ett dike och vattnet rann ut helt ofiltrerat. För att nu se till att det inte går till på detta sätt så ska man alltså rena vattnet först, och det kan göras med ett reningsverk.

Det har blivit allt mer vanligt att reningsverk installeras och de har med tiden fått fler och bättre funktioner så att de ska klara alla sorters miljöer. Ett reningsverk är en smart lösning för att kunna uppfylla de nya kraven.