brandgenomföringar

Säkra brandgenomföringar

Säkra brandgenomföringar

Minns ni när man var barn? Redan i ung ålder i skolan fick man lära sig vad man skulle göra om det började brinna. Man fick träna redan i skolan när man hörde brandlarmet. Även fast det var falskt larm skulle alla gå ut, och ni skulle ställa er på ett led med er klass. Så är det i alla fall i många skolor. 

I början var det häftigt och spännande. Men ju äldre man blev, desto mer började man misstänka att det endast var ett falsklarm. Saken är att man vet aldrig när det är ett falsklarm, därför ska larm alltid tas på största allvar. Utöver dessa test och den kunskap skolan lär ut, har de ett helt säkerhetssystem i sin byggnad. Detta så att alla ska komma ut oskadda.

Alla förtjänar trygghet 

Vare sig man är på jobbet, i skolan eller i sitt hem förtjänar man trygghet. Man kan inte skydda sig från allt. Men man kan göra mycket. Genom att brandsäkra ditt hem och se till att allt är som det ska, kan ni spara tid. Med det även rädda liv. 

En brand sprider sig otroligt snabbt, har man något form av brandskydd, som en brandtätning, bromsar den röken och elden, på så vis får ni mer tid på er. 

Man ska inte glömma att säkra hålen man gör till sladdar med mera. Man behöver göra brandgenomföringar för att hålla dem isolerade. Många glömmer av det vilket kan leda till en falsk trygghet. Har man gjort allt utom det kan elden trots allt sprida sig väldigt snabbt. Ett brandskydd bör finnas i alla byggnader. 

Utöver det som redan nämnts bör man även ha brandlarm i vardera rum, samt brandsläckare och brandfilt. Tänk på att kontrollera så brandlarmen funkar med jämna mellanrum. Brandsläckaren och filten bör ligga så det är enkelt att komma åt dem.