Tandreglering

Tandreglering av krokiga tänder: Rätta upp ditt leende

Tandreglering av krokiga tänder: Rätta upp ditt leende

editorial

Förbättra ditt leende

Ortodonti är den tandvårdsspecialitet som handlar om diagnos, förebyggande och behandling av felställningar (sneda tänder). Ortodontister använder en mängd olika behandlingar för att korrigera sneda tänder, bland annat tandställning och Invisalign. Tandreglering kan förbättra din munhälsa och ditt utseende. Om du är missnöjd med ditt leende på grund av sneda tänder kan tandregleringvara lösningen för dig!

image

En metod för flera tandproblem

Tandreglering kan användas för att behandla en mängd olika tandproblem, bland annat:

– Felställningar (sneda tänder)

– Överbett

– Underbett

– Korsbett

– Öppna bett Ortodontisk behandling kan också förbättra din munhälsa genom att göra det lättare att borsta och använda tandtråd dina tänder. Ortodonti kan också förbättra ditt utseende och stärka ditt självförtroende. Om du överväger ortandreglering, se till att rådgöra med en ortodontist för att ta reda på om det är rätt lösning för dig!

Ortodontister använder en mängd olika behandlingar för att korrigera sneda tänder, bland annat följande:

– Hängslen: Ortodontiska tandställningar är den vanligaste behandlingen för sneda tänder. Med hjälp av fästen och trådar trycker man på tänderna och flyttar dem gradvis till rätt läge.

– Invisalign: Invisalign är ett populärt alternativ till tandställning. Invisalign använder tydliga tandregler som är praktiskt taget osynliga. På i varje behandlingsfas får du en ny uppsättning tandregler som gradvis flyttar dina tänder till rätt position.

Så, om du överväger tandreglering, se till att rådgöra med en ortodontist för att ta reda på om det är rätt lösning för dig! Ortodontisk behandling kan förbättra din munhälsa och ditt utseende. Om du är missnöjd med ditt leende på grund av sneda tänder kan ortodontisk behandling vara lösningen för dig! Ortodontister använder en mängd olika behandlingar för att korrigera sneda tänder, bland annat tandställning och Invisalign. Om du överväger ortodontisk behandling, se till att rådgöra med en ortodontist för att ta reda på om det är rätt lösning för dig! Tack för att du läste!