Lasersvetsning

Upptäck fördelarna med lasersvetsning

Upptäck fördelarna med lasersvetsning

editorial

När man behöver jobba med väldigt små delar och svetsa med material som exempelvis titan eller folie, så blir vanlig svetsteknik snabbt lite för svår, för att inte säga omöjlig att använda. Då kan det vara på sin plats att kika på en alternativ, men fördelaktig, teknik kallad lasersvetsning. Tekniken gör att man kan jobba på mycket små ytor om bara några mikrometer och du undviker den värmespridning som vanlig svetsning alstrar. Lasersvetsning blir en oumbärlig lösning för dig som behöver få specifik och detaljrik svetsning utförd i din verksamhet. 

Tack vare teknikens snabba utveckling kan man inom industrin utföra arbeten som skulle varit omöjliga att utföra med dåtidens metoder. Svetsteknik är en gammal metod, men som också följt med utvecklingen till det vi ser idag där man utnyttjar lasertekniken för tillverkning. Med små komponenter och en mängd olika material kan man med oerhörd precision svetsa samman föremål med ett mycket pålitligt resultat. 

 

image

 

Modern svetsning med stor precision. 

Om ni vet med er att ni skulle behöva hjälp med lasersvetsning, funderar på att implementera den i er verksamhet eller bara är nyfikna på tekniken, så ta kontakt med er närmaste lasersvetsare. En seriös aktör brukar kunna presentera några olika typer av case studies på vad de tillverkat tidigare och ni ser snabbt om det är något ni kan ha nytta av. Kanske det öppnar upp möjligheter för er att implementera lasersvets i verksamheten inom den närmaste tiden.

Att nya tekniker utvecklas och förfinas genom åren i takt med att tekniken röner nya framgångar är naturligt. Idag går det redan att göra oerhört mycket med lasersvetsning.

Det som var otänkbart att åstadkomma för några år sedan är en realitet idag och med den ständiga utvecklingen inom tillverkningsindustrin vore det ingen slump om lasersvets får allt fler användningsområden inom en mycket snar framtid.