invaliditetsintyg

Vem kan få ett invaliditetsintyg?

Vem kan få ett invaliditetsintyg?

Invaliditetsintyg kan utfärdas till dig som efter en olycka har ådragit dig en bestående funktionsnedsättning av något slag. Intyget beskriver de kvarstående nedsättningar eller besvär du fått i samband med olyckshändelsen, och används för att få rätt ersättning från ditt försäkringsbolag. 

När ett försäkringsbolag ska bedöma huruvida en person är berättigad till invaliditetsersättning från dem eller inte utgår de vanligen från journalkopior, röntgenbilder och den information man själv kan uppge och styrka. 

I de fall den här typen av underlag inte räcker till för ett beslut kan en specialistläkare hjälpa till genom utfärda ett invaliditetsintyg. Intyget baseras på läkarens undersökningar och eventuella intervjuer med personen i fråga. 

Invaliditetsintyg efter tidigast ett år

För att skador och funktionsnedsättningar ska anses vara bestående måste det ha gått en viss tid efter det att olyckan ägde rum. Oftast måste man vänta åtminstone ett år innan man kan begära ersättning från sitt försäkringsbolag. Detta eftersom de måste se att funktionsnedsättningarna faktiskt är bestående och inte bara något som tar lite längre tid på sig att läka. 

Hur går undersökningen till?

I de fall försäkringsbolaget kräver en läkarundersökning för utfärdande av invaliditetsintyg görs denna av en läkare som är godkänd av bolaget. 

Undersökningen är vanligen betydligt mer omfattande än en vanlig läkarundersökning. Beroende på vilken typ av skada det gäller kan undersökningen bland annat inkludera provtagning av olika slag, röntgenbilder samt test av mobilitet och rörelse. Läkarundersökningen kan i vissa fall ta över en timme att slutföra, och oftast får man även vänta på besked om vissa provsvar. 

När invaliditetsintyget väl är färdigt ska det skickas in till försäkringsbolaget. Utifrån intyget tar de sedan ställning till om ersättning för den aktuella funktionsnedsättningen ska beviljas eller inte. 

Är man inte nöjd med undersökningen, läkarutlåtandet eller beslutet man får kan man be om ett andra utlåtande från en annan läkare.