Tandreglering av krokiga tänder: Rätta upp ditt leende
Förbättra ditt leende Ortodonti är den tandvårdsspecialitet som handlar om diagnos, förebyggande och behandling av felställningar (sneda tänder). Ortodontister använder en mängd olika behandlingar för att korrigera sneda tänder, bland annat tandställning och Invisalign. Tandreglering kan förbättra din munhälsa och ditt utseende. Om du är missnöjd med ditt leende på grund av sneda tänder kan tandregleringvara lösningen för dig! En metod för fl...