ögonläkare

Besök ögonläkare vid ögonbesvär

Besök ögonläkare vid ögonbesvär

De flesta människor upplever förr eller senare att synen försämras. Att man får en sämre syn kan bero på flera orsaker och kan ge olika symptom, några tecken på att något är fel kan vara:

-Att man ser otydligt på ett eller bägge ögonen. Det vanligaste är att synen försämras i båda ögonen. Det kan också te sig så att man ser otydligt i perioder eller hela tiden.

-Man ser suddigt i hela eller delar av synfältet, exempelvis i centrum eller i ytterkanten. 

-Att synen förvrängs så att raka saker upplevs krokiga och böjda föremål ser raka ut.

-Man kan börja se dubbelt. 

Försämring i synen kan ske under en längre tid men ibland kan det ske på bara några timmar. Synförsämringen kan också vara kopplad till en sjukdom, till exempel kan diabetes påverka synen och går det riktigt illa så kan sjukdomen göra att man blir helt blind. Upplever man att man ser sämre än tidigare bör man kontakta en optiker. Har synen försämrats drastiskt under kort tid eller om man har besvär som till exempel irritation i ögat bör man uppsöka en ögonläkare.

Vid besök på en ögonmottagning utför en läkare en ögonundersökning. Först kontrolleras synskärpan och sedan tittar man noga på ögat med hjälp av ett ögonmikroskop. Då kan läkaren se både de yttre delarna såsom ögonvitan och hornhinnan samt de inre delarna som exempelvis linsen och näthinnan. Ibland kan man även göra en tryckmätning. En ögonundersökning tar cirka tio till tjugo minuter och ibland kan man få ögondroppar som vidgar pupillen för att underlätta undersökningen. Det kan göra att man under något dygn efter undersökningen kan se dimmigt och uppleva att man blir lite ljuskänslig.

Har man behov av att besöka ögonläkare i Solna så finns där Lamera Medical Clinic. Det är en ögonklinik med mycket erfarna ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor.