trädfällning Malmö

Låt ett proffs göra en trädfällning i Malmö åt dig

Låt ett proffs göra en trädfällning i Malmö åt dig

editorial

Vill du att trädet som växer i din trädgård ska fällas av en proffs? Det finns flera anledningar till varför man kan vilja det. En professionell trädfällare, såsom Aliasarborist (https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-malmoe), kan utföra jobbet snabbt och säkert, vilket minskar risken för skador. Dessutom vet de hur de ska gå tillväga för att undvika farliga situationer. Om du vill ha en trädfällning i Malmö är det bara att kontakta dem så hjälper de dig gärna, oavsett vilket träd eller hur många träd du vill få fällda.

Vad är en trädfällare?

En trädfällare är en yrkesman som fäller träd. Trädfällning är processen att fälla ett träd, vanligtvis med hjälp av en motorsåg. Det utförs vanligtvis av en av två anledningar: för att ta bort ett träd som är farligt eller i vägen, eller för att skörda timmer.

trädfällning Malmö

Varför använda trädfällning?

Det finns flera anledningar till varför du vill köpa en trädfällningstjänst. Du kanske till exempel vill ta bort ett träd som är:

  • Farligt – om trädet riskerar att falla är det bäst att få det borttaget innan det orsakar skada.
  • I vägen – om trädet blockerar en stig eller väg måste det tas bort.
  • Skadar egendom – om trädet orsakar skador på din egendom, t.ex. sprickor i väggar eller lyfts upp på markstenar, måste det tas bort.

Hur utförs trädfällning?

Trädfällning är ett farligt arbete och bör endast utföras av en yrkesman. Det första steget är att bedöma trädet och det omgivande området för att säkerställa att det är säkert att fortsätta. Trädfällaren utarbetar sedan en plan för hur trädet ska fällas, med hänsyn till vindriktningen och eventuella hinder i vägen.

Nästa steg är att använda en motorsåg för att skära igenom trädstammen. Motorsågen måste slipas regelbundet för att undvika att den fastnar. När stammen är kapad tar trädfällaren bort alla grenar som är i vägen. Stammen skärs sedan av i hanterbara bitar och kasseras.