trädfällning Malmö

Trädfällning i Malmö - så går det till

Trädfällning i Malmö - så går det till

Det kan finnas en del olika anledningar till varför man väljer att ta ned ett träd. Det kan vara så att trädet ifråga är sjukt eller har fått röta som inte går att hejda. Det kan också vara en trädfällning som är det enda rätta om det specifika trädet riskerar att skada andra träd eller annan växtlighet som ligger runt omkring. 

Om man har ett träd som är sjukt eller som behöver fällas ned av andra anledningar så ska man ta kontakt med en arborist. En sådan person är expert på träd och på att utföra trädfällning på ett korrekt sätt. 

Det finns lite olika vis man kan göra en trädfällning på. Antingen så fäller man ned trädet med hjälp av en skylift från toppen av trädet eller så görs det en markfällning. Det kan bero på hur trädet ifråga ser ut och hur stort det är.

 

 

Säkerheten viktig när man ska fälla träd

Den vanligaste tekniken som används vid trädfällning i Malmö är sektionsfällning. Vad innebär då det? Sektionsfällning innebär att själva trädet avverkas i mindre delar och sedan firar man ned dessa ned till marken. Det här är ett säkert och effektivt sätt att fälla ned ett träd på. 

För att kunna fälla ett träd behöver man även tänka över säkerheten. Hur säkert är det att fälla trädet just här? Det kan alltid hända olyckor och man bör ha i åtanke att det kan befinna sig människor på platsen. Alla som arbetar med trädfällningen bör ha hjälm och annan skyddsutrustning på sig. 

Det kan också vara viktigt att tala om för allmänheten genom olika sätt att det ska utföras en fällning av träd på just den specifika platsen. På så vis vet alla om det och kan låta bli att vistas i just det området när trädet ska fällas ned.