geoteknisk undersökning

Undvik sättningar och andra markrelaterade problem med hjälp av geoteknisk undersökning

Undvik sättningar och andra markrelaterade problem med hjälp av geoteknisk undersökning

Ett husbygge består av väldigt många moment som alla på något sätt är beroende av varandra. Allt från små detaljer till stora delar har inverkan på hur lyckat byggprojektet blir. Ett exempel på en mycket viktig del i ett bygge är själva husgrunden. För att huset ska kunna stå stabilt krävs en bra grund som dessutom är anpassad efter marken som den står på. Med hjälp av en geoteknisk undersökning så är det möjligt att ta reda på vilken husgrund som passar bäst på tomten där det finns planer på att bygga.

Varför är det viktigt att göra en geoteknisk undersökning?

En geoteknisk undersökning handlar mycket om förståelsen för struktur, egenskaper och processer i jorden. Undersökningen kan bland annat visa hur stor risken för sättningar är. Är risken stor så bör man göra en grundförstärkning i form av exempelvis pålning. Gör man ingen förstärkning så finns det risk att marken rör sig under huset och orsakar skador såsom sprickor på huset. 

geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning i Stockholms län

Om man planerar att bygga i Stockholms län och vill ta reda på vilken typ av husgrund som är lämpligast för den fastighet man tänkt på den tomt man ska bygga på så kan man kontakta Geogrund. Genom noggranna markundersökningar och analyser kan de komma fram till vilken husgrund som är bäst samt om det krävs några åtgärder för att stabilisera marken innan bygget startar. Informationen de samlar in sammanställs i en rapport där förslag på bästa grundläggningslösning för det aktuella bygget finns. 

Kostnadseffektiva markundersökningar för både privatpersoner och företag

Geogrund är ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län. De kan även hjälpa till med radonmätningar, vattenanalyser och dylikt. De erbjuder sina tjänster till både privatpersoner och företag. Tack vare att Geogrund har två borrmaskiner i olika storlekar så kan de alltid välja rätt maskin till uppdraget och blir därmed också kostnadseffektiva. Läs mer på https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/.