vägmarkeringar

Vägmarkeringar och vad de betyder

Vägmarkeringar och vad de betyder

editorial

Ha koll på de vanligaste vägmarkeringarna

Visste du att det finns över 50 olika standardvägmarkeringar? Det kan tyckas vara mycket, men när man betänker att vägmarkeringar är ett av de viktigaste verktygen för att kommunicera med förare är det logiskt att det finns så många. Vägmarkeringar används för att förmedla allt från vilka körfält förare ska vara i till var de får och inte får parkera. I det här blogginlägget tar vi en titt på några av de vanligaste vägmarkeringarna och vad de betyder.

image

Linjens betydelse

Märkning av mittlinjen
En av de vanligaste typerna av vägmarkeringar är mittlinjen. Mittlinjer används för att separera trafik som färdas i motsatt riktning och är vanligtvis två heldragna linjer. Du kan dock också se en streckad linje i stället för en av de heldragna linjerna. Detta visar att det är tillåtet att köra om i den riktningen. Du kommer också att se dubbla linjer (två heldragna linjer utan en bruten linje emellan) som anger att det inte är tillåtet att köra om i någon riktning.

Körfältsmarkeringar
Körfältsmarkeringar används för att ange vilket körfält förare ska befinna sig i och är vanligtvis antingen ränder eller punkter. Om du till exempel ser en serie parallella ränder som löper längs körbanan bredvid dig är det en indikation på att du ska hålla dig i din körbana. Om du däremot ser en serie prickar betyder det att du kan byta körfält om du behöver det. Det är dock viktigt att notera att även om körfältet bredvid dig har en serie prickar i stället för ränder ska du bara byta körfält om det är säkert att göra det.

Märkning av stopplinjer
Stopplinjer används för att ange var förare måste stanna sina fordon och är vanligtvis heldragna vita linjer. Du kan också se en stopplinje vid ett övergångsställe eller ett fotgängarövergångsställe – i dessa fall måste förarna stanna innan de kör in på övergångsstället eller övergångsstället för att inte kollidera med fotgängare som eventuellt korsar det.

Markeringar för övergångsställen för fotgängare
Som vi nämnde ovan har övergångsställen för fotgängare vanligtvis sina egna särskilda markeringar som består av heldragna eller streckade vita linjer som bildar en slags ”ö” i vägbanan (denna ö kallas för en skyddsö). Fotgängarövergångar kan också ha skyltar för växelfall eller stoppskyltar i närheten av dem för att visa förarna att de måste växla eller stanna för fotgängare som korsar.

Vägmarkeringar är ett viktigt verktyg för att kommunicera med förare och hjälpa dem att navigera säkert på vägen. I det här blogginlägget har vi tittat på några av de vanligaste typerna av vägmarkeringar och vad de betyder. Nästa gång du är ute och kör, ta en stund och lägg märke till alla olika vägmarkeringar runt omkring dig och fundera på vad de försöker kommunicera! Tack för att du läste!